добре дошли в моя уеб сайт

Тревопасни животни

Растителноядни (на латинскиHerbivore) се наричат животнигъби и по-рядко паразитни растения приспособени да се хранят с растения. Растителноядните консумират различни видове растения, водорасли или фотосинтезиращи бактерии. Обикновено се наричат и с терминатревопасни животни или само тревопасни. Той се използва най-вече за бозайниците, които пасат трева или се хранят с клонки или листа от дървета и храсти.

Останалите растителноядни организми като гъби, бактерии и протисти се наричат „растителни патогени“. Микробите, които се хранят с мъртви растения са „сапрофити“. Висши растения, които извличат своята храна от други растения обикновено са наричани „паразитни растения“.

Почти всички от тези организми биват първични потребители в хранителната верига.

Тревопасни животни
Уеб сайт в alle.bg